مـــــــــــــداد رنگی

منو مدادرنگیامو یه دنیای بنفشآبی جیغ

اون زرد گل گلیه رو ببین شما د آخه ... این گل گلی سمت راست پایین پایینی هم اگر مشکی نبود برای گل هاش می تونستم دوسش داشته باشم ولی مشکی بودنش برام از سکه انداختتش ...  و حتا اون زرد ساده هه واویلاییه برای خودش گرچه همچنان کروات برای من نخی شه که دوست داشتنی تر محسوب میشه، نخی شل و ول ...

پاشو بریم این دو تا زردارو هم بگیریم با پیرهن سدری خال خالیه ست کنیم هی بپوشیم با همدیگه به خودمون نگاه کنیم ذوق کنیم. تازه آدم چشم هاش سدری عسلی هم باشه صدبرابر بهش بیشتر میاد مال من که قهوه ایه نهایتن به ضرب و زور آفتاب یه نمه چشمام رنگش به روشنی چشمای تو بزنه.

[ دوشنبه 14 اسفند 1396 ] [ 03:49 ق.ظ ] [ مداد رنگی ]