مـــــــــــــداد رنگی

منو مدادرنگیامو یه دنیای بنفشآبی جیغ

یاد کلاس های مزخرف و حوصله سر بر دوران حسابداری افتادم، ۵ سال تمام جون کندم پسر واسه یه مدرک مزخرفی که هیچ به کارم نیومد و فقط عمرم تلف شد و غصه خوردم...

آقاهه انقدر بد و خسته کننده توضیح میده که فقط می خوام بگیرم بخوابم... یا نهایتن پاشم برم اون ماژیکا و تخته پاک کن رو توی حلقش فرو کنم.

[ چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 ] [ 03:23 ب.ظ ] [ مداد رنگی ]