مـــــــــــــداد رنگی

منو مدادرنگیامو یه دنیای بنفشآبی جیغ

یا باید از اینجا بِکنم و برم یا بمیرم ... که نه نای رفتنم هست نه شرایط مالی ش مهیاس نه من امیدی دارم که بخوام جای دیگری از جهان سر و سامون بدم خودمو ... گزینه ی دوم اما خودِ رهاییه ... عاشق مرگم که شاید توی دست تو بمیرم ... من حتا پولدار هم نیستم که واسه مرگم آغوششو چند دقیقه ای در اختیارم بذاره،امثال منو شهرداری جمع می کنه می بره یه گوشه دفن می کنه ...

سر درد سر درد سر درد، همیشه سر درد همیشه ...[ دوشنبه 12 شهریور 1397 ] [ 11:15 ب.ظ ] [ مداد رنگی ]